Skip to content Skip to navigation

Mapa de Mocions presentades a Ajuntaments

Mocions presentades en favor de la ILP a diferents Ajuntaments.
Els colors ens indiquen si la moció ha estat només presentada, si ha estat aprovada o rebutjada.
Taronja vol dir que només ha estat presentada, verda que està aprovada i vermell rebutjada.


En total tenim 21 Mocions presentades i Aprovades. Que en total suposarien 2 092 585 habitants.
Tenim 13 Mocions presentades i Rebutjades. Que suposarien 654 633 habitants.
I ens queden 2 Mocions que han estat presentades, però encara no s'han debatut al Ple.
Per tant, en total tenim 36 Mocions presentades a diferents ajuntament de Catalunya. Per tant, fan un total de 2 777 485 habitants que els seus ajuntaments han presentat mocions.