Skip to content Skip to navigation

Donacions

Per poder dur a terme els objectius de la ILPEducació és necessari un suport econòmic. La Comissió Promotora intenta controlar les despeses per tal que siguin mínimes, però tot i així n'hi ha algunes que són imprescindibles.

Fins al moment, hem imprès 10.000 plecs per recollir signatures, 500 cartells, també molts tríptics i instruccions per a fedatàries. També hem hagut d'assumir algunes petites despeses derivades de comunicació (el domini de la web i el vídeo).

Col·lectius i persones col·laboren amb els seus recursos per tal d'evitar que tinguem altres despeses. Per exemple, el disseny i manteniment de la web, les xerrades que es fan a tot Catalunya, amb els corresponents espais i desplaçaments dels ponents; tot això es fa gràcies a la col·laboració desinteressada de molta gent.

Moltes de les entitats que ens donen suport, i també algunes persones individuals, han aportat diners per fer front a les despeses generades fins ara, però encara no hem recollit prou diners per assumir-ho tot.

Quan es lliurin les 50.000 signatures al Parlament, aquest assumirà totes les despeses justificades amb la factura corresponent; però de moment, tenim proveïdors que es mereixen ser pagats justament i a temps.

És per això que us demanem que col·laboreu amb nosaltres, en la mesura que pugueu, per ajudar-nos a fer front a les despeses que anem generant.

Podeu fer un ingrés al compte bancari :
ES97 2100 0133 5601 0196 9514
de La Caixa de Pensions