Skip to content Skip to navigation

Què és una ILP?

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es fonamenta en el dret de la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la seva intervenció en l'àmbit legislatiu. Permet als ciutadans plantejar el Parlament interessos que són de gran interès per a un sector de la població i pot obligar a realitzar una votació pública sobre una proposta de llei, esmena constitucional o reforma legislativa.

A casa nostra, per a presentar una proposició de llei a la Mesa del Parlament calen, com a mínim, 50.000 signatures.